×

Utolsó frissítés: December 8, 2022

Értelmezés és fogalommeghatározások

Értelmezés

Azoknak a szavaknak, amelyek kezdőbetűje nagybetűvel van írva, a következő feltételek szerint meghatározott jelentése van. Az alábbi fogalommeghatározások jelentése azonos, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

Fogalommeghatározások

E jogi nyilatkozat alkalmazásában:

  • Avállalat (a jelen Sütikre vonatkozó szabályzatban a "vállalat", "mi", "minket" vagy "miénk") a Exclusive Pen, s. r. o., Račianska 11, 831 02, Bratislava.
  • Aszolgáltatás a Weboldalra utal.
  • Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő magánszemélyt, illetve azt a vállalatot vagy más jogi személyt jelenti, amelynek nevében az adott magánszemély a Szolgáltatáshoz hozzáfér vagy azt használja.
  • Aweboldal az ExclusivePen.eu weboldalra utal, amely a https://www.exclusivepen.eu/hu/ weboldalról érhető el

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatásban található információk kizárólag általános tájékoztató jellegűek.

A Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltatás tartalmának hibáiért vagy hiányosságaiért.

A Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, közvetett, következményes vagy járulékos kárért, vagy bármilyen más kárért, akár szerződés, gondatlanság vagy más jogellenes cselekmény alapján, amely a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás tartalmának használatából vagy azzal összefüggésben keletkezik. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa.

A Társaság nem garantálja, hogy a Szolgáltatás mentes a vírusoktól vagy más káros összetevőktől.

Külső hivatkozásokra vonatkozó jogi nyilatkozat

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan külső weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem a Társaság biztosít vagy tart fenn, illetve amelyek semmilyen módon nem állnak kapcsolatban a Társasággal.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság nem garantálja az ilyen külső weboldalakon található információk pontosságát, relevanciáját, időszerűségét vagy teljességét.

Hibákra és mulasztásokra vonatkozó nyilatkozat

A Szolgáltatás által nyújtott információk kizárólag általános útmutatást nyújtanak az érdeklődésre számot tartó kérdésekben. Még ha a Társaság minden óvintézkedést megtesz is annak érdekében, hogy a Szolgáltatás tartalma aktuális és pontos legyen, előfordulhatnak hibák. Továbbá, tekintettel a törvények, szabályok és előírások változó jellegére, a Szolgáltatásban szereplő információkban késések, kihagyások vagy pontatlanságok előfordulhatnak.

A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen hibáért vagy hiányosságért, illetve az ezen információk használatából származó eredményekért.

Jogszerű használatról szóló nyilatkozat

A Vállalat felhasználhat olyan szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat, amelyeket nem minden esetben engedélyezett kifejezetten a szerzői jog tulajdonosa. A Társaság az ilyen anyagokat kritika, kommentár, hírközlés, tanítás, tudományosság vagy kutatás céljából teszi hozzáférhetővé.

A Vállalat úgy véli, hogy ez az Egyesült Államok szerzői jogi törvényének 107. szakasza szerinti "tisztességes felhasználásnak" minősül.

Ha Ön a Szolgáltatásból származó, szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat saját, a tisztességes felhasználáson túlmutató céljaira kívánja felhasználni, akkor a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérnie.

Kifejezett nézetek Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatás olyan nézeteket és véleményeket tartalmazhat, amelyek a szerzők sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik bármely más szerző, ügynökség, szervezet, munkáltató vagy vállalat, beleértve a Vállalat hivatalos politikáját vagy álláspontját.

A felhasználók által közzétett megjegyzésekért kizárólag a felhasználók felelősek, és a felhasználók vállalják a teljes felelősséget, felelősséget és hibáztatást minden olyan rágalmazásért vagy peres eljárásért, amely a megjegyzésekben leírtakból vagy azok közvetlen következményeként keletkezik. A Társaság nem vállal felelősséget a felhasználók által közzétett megjegyzésekért, és fenntartja a jogot, hogy bármely megjegyzést bármilyen okból törölje.

Nincs felelősségvállalási nyilatkozat

A Szolgáltatásban található információk azzal a tudomásulvétellel kerülnek rendelkezésre, hogy a Társaság nem foglalkozik jogi, számviteli, adózási vagy egyéb szakmai tanácsadással és szolgáltatással. Mint ilyen, nem helyettesítheti a professzionális számviteli, adóügyi, jogi vagy más illetékes tanácsadókkal való konzultációt.

A Társaság vagy annak beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért, amely a Szolgáltatáshoz való hozzáférésből vagy annak használatából, illetve a hozzáférés vagy a használat lehetetlenségéből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik.

"Használat saját felelősségre" nyilatkozat

A Szolgáltatásban található minden információ "jelen állapotban", a teljességre, pontosságra, időszerűségre vagy az információk használatából származó eredményekre vonatkozó garancia nélkül, és mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a teljesítményre, a forgalomképességre és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.

A Társaság nem vállal felelősséget Önnel vagy bárki mással szemben a Szolgáltatás által adott információkra támaszkodva hozott döntésekért vagy tett intézkedésekért, illetve bármilyen következményes, különleges vagy hasonló kárért, még akkor sem, ha tudomásukra hozták az ilyen károk lehetőségét.

Termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.