×

Poslední aktualizace: 8. prosince 2022

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely tohoto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

  • Společnost (v těchto Zásadách používání souborů cookie označovaná jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") se vztahuje na Exclusive Pen, s. r. o., Račianska 11, 831 02, Bratislava.
  • Služba odkazuje na Webové stránky.
  • Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.
  • Webovou stránkou se rozumí ExclusivePen.eu, která je přístupná z adresy https://www.exclusivepen.eu/cs/

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené ve Službě slouží pouze pro obecné informační účely.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu Služby.

Společnost v žádném případě neodpovídá za žádné zvláštní, přímé, nepřímé, následné nebo náhodné škody ani za žádné jiné škody, ať už na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, vzniklé v důsledku používání Služby nebo jejího obsahu nebo v souvislosti s nimi. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění doplňovat, odstraňovat nebo upravovat obsah Služby.

Společnost nezaručuje, že Služba neobsahuje viry ani jiné škodlivé součásti.

Zřeknutí se odpovědnosti za externí odkazy

Služba může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nejsou poskytovány ani spravovány Společností ani s ní nejsou nijak spojeny.

Upozorňujeme, že Společnost nezaručuje přesnost, relevanci, aktuálnost ani úplnost jakýchkoli informací na těchto externích webových stránkách.

Zřeknutí se odpovědnosti za chyby a opomenutí

Informace poskytované Službou slouží pouze jako obecné vodítko v záležitostech, které jsou předmětem zájmu. I když Společnost učiní veškerá opatření, aby zajistila aktuálnost a přesnost obsahu Služby, může dojít k chybám. Navíc vzhledem k měnící se povaze zákonů, pravidel a předpisů může dojít ke zpoždění, opomenutí nebo nepřesnostem v informacích obsažených ve Službě.

Společnost nenese odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí ani za výsledky získané při používání těchto informací.

Zřeknutí se odpovědnosti za spravedlivé použití

Společnost může používat materiál chráněný autorskými právy, který nebyl vždy výslovně schválen vlastníkem autorských práv. Společnost takový materiál zpřístupňuje pro účely kritiky, komentářů, zpravodajství, výuky, vědy nebo výzkumu.

Společnost se domnívá, že se jedná o "spravedlivé použití" takového materiálu chráněného autorskými právy, jak je stanoveno v článku 107 zákona Spojených států amerických o autorských právech.

Pokud si přejete použít materiál chráněný autorskými právy ze Služby pro své vlastní účely, které přesahují rámec spravedlivého použití, musíte získat povolení od vlastníka autorských práv.

Vyjádřené názory Zřeknutí se odpovědnosti

Služba může obsahovat názory a stanoviska, která jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postoj jakéhokoli jiného autora, agentury, organizace, zaměstnavatele nebo společnosti, včetně Společnosti.

Za komentáře zveřejněné uživateli nesou výhradní odpovědnost a uživatelé nesou plnou zodpovědnost, odpovědnost a vinu za jakoukoli pomluvu nebo soudní spor, který vyplyne z něčeho, co je napsáno v komentáři, nebo je přímým důsledkem něčeho, co je napsáno v komentáři. Společnost nenese žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné uživateli a vyhrazuje si právo odstranit jakýkoli komentář z jakéhokoli důvodu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace na Službě jsou poskytovány s vědomím, že Společnost se zde nezabývá poskytováním právních, účetních, daňových ani jiných odborných rad a služeb. Jako takové by neměly být používány jako náhrada konzultace s profesionálními účetními, daňovými, právními nebo jinými kompetentními poradci.

Společnost ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s vaším přístupem, používáním nebo nemožností přístupu nebo používání Služby.

zřeknutí se odpovědnosti "Používání na vlastní nebezpečí"

Veškeré informace ve Službě jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez záruky úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo výsledků získaných při použití těchto informací a bez jakékoli záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na záruky výkonnosti, prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Společnost nenese vůči vám ani komukoli jinému odpovědnost za jakékoli rozhodnutí nebo akci učiněnou na základě informací poskytnutých službou ani za jakékoli následné, zvláštní nebo podobné škody, a to ani v případě, že byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.

Produkt byl přidán do oblíbených
Produkty přidán do porovnávání