Impressum

Fakturačná adresa:

Exclusive Pen,  s. r. o.

Žitavská 22

821 07 Bratislava

Slovensko 

 

IČO:                              46646337

DIČ:                              2023515164

IČ DPH:                        SK2023515164

Registrovaný na:           Okresný súd Bratislava I

Vložka číslo:                 81507/B

 

Korešpondenčná adresa:

Exclusive Pen,  s. r. o.

Račianska 11

831 02 Bratislava

Slovensko

Bankové spojenie:        VÚB banka, a. s.

Číslo účtu:                    3023037053/0200

IBAN:                           SK2702000000003023037053

SWIFT/BIC:                 SUBASKBX

Obchodný email:            sales@exclusivepen.eu

 

Domov Domov